Pereiti prie turinio

Paslaugų teikimo sąlygos

Šias „Unified-Suppliers” Paslaugų teikimo sąlygas (toliau – Sąlygos) sudaro toliau nurodytas „Unified-Suppliers” subjektas (toliau – „Unified-Suppliers”) ir subjektas arba asmuo, kuris naudojasi bet kokiomis Paslaugomis (toliau – Klientas arba Jūs).

Šių Sąlygų tikslas – pristatyti pagrindines mūsų svetainėje teikiamų paslaugų sąlygas. „Unified-Suppliers” – tai paslauga, kuria klientams suteikiama galimybė automatizuoti produktų importą į jų sistemas (toliau – Paslauga).

Šiose Sąlygose vartojama sąvoka „Suvienytieji tiekėjai” reiškia: MB „Digitasodas”, Lietuvoje registruota įmonė, K. Čerbulėno g. 17-2, LT-47266, Kaunas, Lietuva.

NURODYDAMI, KAD SUTINKATE SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS ARBA PRIEIDAMI PRIE UNIFIED-SUPPLIERS PASLAUGŲ AR JOMIS NAUDODAMIESI, SUTINKATE LAIKYTIS VISŲ ŠIOSE SĄLYGOSE PATEIKTŲ AR NURODYTŲ SĄLYGŲ. JEI NESUTINKATE SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS, NESINAUDOKITE MŪSŲ PASLAUGOMIS.

1. Sąlygų priėmimas

1.1. Norėdami naudotis mūsų Paslauga, turite: būti ne jaunesni kaip šešiolikos metų, pateikti tikslius kontaktinius ir atsiskaitymo duomenis, sutikti su šiomis Sąlygomis, privatumo politika, kuri yra šių Sąlygų dalis. 1.2. Užsiregistruodami ir naudodamiesi svetaine sutinkate su šiomis sąlygomis ir nuostatomis, garantuojate, kad atitinkate visus šiame dokumente išvardytus reikalavimus ir kad nenaudosite Paslaugos taip, kad pažeistumėte įstatymus ar kitus teisės aktus.

2. Bendrosios taisyklės

2.1. Privalote laikytis šių taisyklių: Jei naudojatės Paslaugomis savo įmonės vardu, jūs patvirtinate, kad esate įgaliotas priimti šias Taisykles savo įmonės vardu, o visos nuorodos į „jūs” arba „Klientas” reiškia jūsų įmonę. 2.2. Jei pažeisite bet kurią iš šių taisyklių, galime sustabdyti arba panaikinti jūsų paskyrą.

3. Mokėjimo sąlygos

3.1. Mokėjimas atliekamas tik suteikus Paslaugą. Mokėjimo laikotarpis yra vienas mėnuo, kai užsakomas mėnesio planas, arba vieneri metai, kai užsakomas metinis planas. Mokėjimo būdai yra šie: Už mėnesinius ir metinius planus galima atsiskaityti tik kredito kortele. Mes nepriimame grynųjų pinigų, mokėjimo čekių ar kitų mokėjimo būdų. 3.2. Mėnesiniai planai atsinaujina automatiškai, nebent nuspręstumėte juos atšaukti. Galite bet kada atšaukti paskyros nustatymų puslapyje Atsiskaitymai. 3.3. Yra galimybė keisti mėnesinius ir metinius planus. Jei turite mėnesinį planą, bet kada galite pereiti prie metinio plano. Galite laisvai pereiti prie kito tinkamo plano, jei šiuo metu naudojatės paslaugomis neviršydami pasirinkto plano limito. 3.4. Mūsų teikiamų Paslaugų ir papildomų paslaugų įkainiai nurodyti www.unified-suppliers.com/. Į kainas neįskaičiuotas PVM ar kiti mokesčiai. Bet kuriuo metu galime keisti ar modifikuoti savo mokesčius ir kainas.

4. Ryšiai

4.1. Pripažįstate ir sutinkate, kad „Unified-Suppliers” kartais gali siųsti jums pranešimus, susijusius su jūsų paskyra arba Paslauga, el. paštu. 4.2. Bendravimas su Unifikuotais tiekėjais turi vykti tik lietuvių arba anglų kalbomis. Jei bendrovei „Unified-Suppliers” pateikiate oficialius raštus ar dokumentus, bendrovė „Unified-Suppliers” pasilieka teisę paprašyti juos išversti į lietuvių arba anglų kalbą. 4.3. Bendravimas tarp „Unifikuotų tiekėjų” ir Kliento turi būti abipusis, tinkamas ir pagarbus. 4.4. „Unified-Suppliers” teikia klientų aptarnavimo paslaugas el. paštu.

5. Paskyros, slaptažodžiai ir saugumas

5.1. Norėdami naudotis Paslauga, turite būti registruotas naudotojas. 5.2. Jūs esate atsakingas už slaptažodžio saugumą. Tik jūs atsakote ir esate atsakingas už bet kokią veiklą, vykdomą naudojant jūsų naudotojo vardą. 5.3. „Unified-Suppliers” pasilieka teisę prisijungti prie jūsų paskyros, kad suteiktų pagalbą, tvarkytų nustatymus arba ją išbandytų, siekdama užtikrinti „Unified-Suppliers” paslaugų funkcionalumą ir funkcijas. 5.4. Jei jūsų paskyra neaktyvi 2 metus ar ilgiau, „Unified-Suppliers” pasilieka teisę visam laikui ištrinti jūsų paskyrą su visais jos duomenimis. Jei „Unified-Suppliers” nuspręs ištrinti jūsų paskyrą, apie tai būsite informuoti el. paštu. Tada jums bus suteikta 30 dienų, per kurias galėsite eksportuoti duomenis arba iš naujo aktyvuoti paskyrą, kol paskyra bus visam laikui ištrinta.

6. Atsakomybės apribojimas

6.1. „Unified-Suppliers” jokiu būdu nėra atsakinga už šios svetainės turinį, naudojimą ar kitokį ryšį su ja, taip pat už bet kokią netiesioginę, specialią, atsitiktinę ar netiesioginę žalą (įskaitant, bet neapsiribojant, prarastą naudojimą, prarastą pelną, pajamas, pajamas ar numatomas santaupas, verslo nuostolius, reputacijos ar geros reputacijos praradimą, sutarčių ar verslo santykių praradimą, informacijos ar duomenų praradimą ir (arba) sugadinimą), nepriklausomai nuo to, ar tai būtų ieškinys pagal sutartį, teisingumo principą ar kitaip, kylantis dėl naudojimosi šia svetaine ar negalėjimo ja naudotis arba kaip nors susijęs su naudojimusi šia svetaine ar dėl neteisėtos prieigos prie duomenų ar jų pakeitimo. Mes nebūsime atsakingi už bet kurios Paslaugos dalies vėlavimą ar nevykdymą, jei šių įsipareigojimų vykdymui sutrukdė ar vėlavo įvykdyti force majeure aplinkybės.

7. Paslaugų teikimo nutraukimas

7.1. Paslaugų teikimo terminas tęsis tol, kol turėsite „Unified-Suppliers” paskyrą arba kol jūs arba mes ją nutrauksime. 7.2. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti jūsų paskyrą arba apriboti jūsų naudojimąsi Paslaugomis, nurodydami priežastį arba be jos. Jei nuspręsime nutraukti jūsų paskyrą, gausite pranešimą apie nutraukimą ir tolesnius nurodymus. 7.3. Taip pat galite bet kada atšaukti savo paskyrą be jokių baudų. Paskyros panaikinimo atveju neteksite visų su paskyra susijusių duomenų. 7.4. Pasiliekame teisę nutraukti Paslaugų teikimą, jei jūsų paskyra neaktyvi 2 ar daugiau metų, kaip nurodyta 5.7 skyriuje. šių Sąlygų.

8. Grąžinamosios išmokos

8.1. Mes privalome grąžinti pinigus tik tuo atveju, jei be priežasties nutraukiame jums teikiamų Paslaugų teikimą nepasibaigus prenumeratos laikotarpiui, už kurį sumokėjote. Nėra jokių kitų aplinkybių, dėl kurių turėtumėte teisę iš mūsų susigrąžinti pinigus, įskaitant: Mes negrąžiname pinigų už nepanaudotus ar iš dalies panaudotus planus (mėnesinius ar metinius), jei nesinaudojote ar iš dalies naudojotės Paslaugomis ir (arba) pamiršote atšaukti savo planą, ir (arba) jei atšaukėte iš karto po to, kai iš jūsų kredito kortelės buvo nuskaičiuotas mokestis už naują atsiskaitymo laikotarpį. Pinigai nebus grąžinami, jei įsigijote netinkamą mėnesinį ar metinį planą (net per klaidą) ir (arba) nusprendėte nutraukti prenumeratą po pirkimo dėl funkcionalumo. 8.2. Savo nuožiūra galime siūlyti grąžinti pinigus kitais atvejais, laikydamiesi svetainėje paskelbtų reikalavimų, kurie kartais gali būti keičiami. Bet kuriuo atveju pinigai gali būti grąžinami tik per 30 dienų nuo paskutinės operacijos datos. 8.3. Jei esate fizinis asmuo ir naudojatės „Unified-Suppliers” paslaugomis ne prekybos, verslo, amato ar profesijos tikslais, turite teisę reikalauti grąžinti pinigus per 14 kalendorinių dienų nuo sutikimo su „Unified-Suppliers” sąlygomis dienos. Jei pažeidžiate „Unified-Suppliers” sąlygas ir jūsų paskyra sustabdoma arba nutraukiama, pinigų grąžinimo galimybė netaikoma.

9. Ginčai dėl sąskaitų

9.1. Vidinių ginčų, susijusių su „Unified-Suppliers” paskyromis, atveju klausimą sprendžiate tiesiogiai su kita šalimi. Negalite prašyti prieigos prie paskyros, prie kurios neturite prieigos, arba informacijos apie ją. 9.2. „Unified-Suppliers” pasilieka teisę sustabdyti bet kurios su ginču susijusios paskyros galiojimą, kad apsaugotų paskyroje esančių duomenų saugumą ir privatumą, kol ginčas bus tinkamai išspręstas. Atkreipkite dėmesį, kad norėdami sustabdyti sąskaitos galiojimą, paprašysime pateikti teismo sprendimo arba kito teisėto dokumento kopiją. 9.3. „Unified-Suppliers” nenagrinėja pasikartojančių prašymų, susijusių su ginču dėl sąskaitos, nebent pateikiamas naujas svarbus pagrindas ir (arba) yra įtikinamų argumentų, kad ankstesni „Unified-Suppliers” veiksmai buvo neteisingi.

10. Sąlygos

10.1. Savo paslaugas galime keisti arba nutraukti bet kuriuo metu, dėl bet kokios priežasties ir be įspėjimo. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti šias Paslaugų teikimo sąlygas. Kartais peržiūrėkite šias Paslaugų teikimo sąlygas, nes ateityje jos gali pasikeisti. Galime, bet neprivalome pašalinti paskyrų ir turinio, kuriame, mūsų nuomone, yra neteisėtos, įžeidžiančios, grasinančios, šmeižikiškos, nepadorios ar kitokios netinkamos medžiagos. Pašalinsime turinį, kuris pažeidžia bet kurios šalies intelektinę nuosavybę arba šias Paslaugų teikimo sąlygas.

11. Intelektinė nuosavybė

11.1. „Unified-Suppliers” nepretenduoja į jokias intelektinės nuosavybės teises į medžiagą, kurią pateikiate Paslaugai. Jūs pripažįstate, kad „Unified-Suppliers” priklauso visos teisės, nuosavybės teisės ir interesai į Paslaugą, įskaitant, bet neapsiribojant, visas intelektinės nuosavybės teises, ir kad šios teisės yra saugomos pagal tarptautinius intelektinės nuosavybės įstatymus. Sutinkate, kad nekopijuosite, neatkartosite, nekeisite, nemodifikuosite ir nekursite išvestinių Paslaugos kūrinių.

12. Privatumas

12.1. „Unified-Suppliers” labai svarbu saugoti jūsų privatumą. Perskaitykite mūsų privatumo politiką, kad sužinotumėte daugiau apie tai, kaip tvarkome ir saugome asmens duomenis pagal gerąją pramonės praktiką.

13. Pakeitimai

13.1. „Unified-Suppliers” pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Paslaugų teikimo sąlygas. Jei nuspręsime pakeisti šį dokumentą, pakeitimus paskelbsime šiame puslapyje. Visi pakeitimai įsigalioja iš karto juos paskelbus, todėl siūlome periodiškai tikrinti šias Paslaugų teikimo sąlygas.

14. Įvairios nuostatos

14.1. Šios Paslaugų teikimo sąlygos reglamentuojamos ir aiškinamos pagal „Unified-Suppliers” subjekto buveinės vietos teisę ir jurisdikciją, taikomą šalyje, kurioje yra Kliento atsiskaitymo adresas. 15.2. Šios Paslaugų teikimo sąlygos pradedamos taikyti nuo tada, kai tampate mūsų klientu, ir galioja tol, kol nėra nutraukiamos.

Paskutinį kartą atnaujinta 2023-07-25