Pereiti prie turinio

Privatumo politika

Įsigaliojimo data: 2023-07-20

MB „Digitasodas” (toliau – „mes”, „mus” arba „mūsų”) valdo unified-suppliers.com svetainę (toliau – Paslauga).

Šiame puslapyje informuojame jus apie mūsų politiką, susijusią su asmens duomenų rinkimu, naudojimu ir atskleidimu, kai naudojatės mūsų Paslauga, ir apie pasirinkimus, susijusius su šiais duomenimis.

Jūsų duomenis naudojame Paslaugai teikti ir tobulinti. Naudodamiesi Paslauga sutinkate, kad informacija būtų renkama ir naudojama pagal šią politiką. Jei šioje privatumo politikoje neapibrėžta kitaip, šioje privatumo politikoje vartojami terminai turi tą pačią reikšmę kaip ir mūsų Sąlygose ir sąlygose, kurias galima rasti unified-suppliers.com.

Apibrėžtys

 • Paslauga
  • Paslauga yra unified-suppliers.com svetainė, kurią valdo MB Digitasodas
 • Asmens duomenys
  • Asmens duomenys – tai duomenys apie gyvą asmenį, kurio tapatybė gali būti nustatyta iš šių duomenų (arba iš šių duomenų ir kitos informacijos, kurią turime arba galime turėti).
 • Naudojimo duomenys
  • Naudojimo duomenys – tai automatiškai renkami duomenys, kurie gaunami naudojantis Paslauga arba iš pačios Paslaugos infrastruktūros (pvz., puslapio lankymo trukmė).
 • Slapukai
  • Slapukai – tai maži failai, saugomi jūsų įrenginyje (kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje).
 • Duomenų valdytojas
  • Duomenų valdytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris (vienas, kartu arba kartu su kitais asmenimis) nustato, kokiais tikslais ir kokiu būdu tvarkoma arba turi būti tvarkoma bet kokia asmeninė informacija.
  • Šioje privatumo politikoje mes esame jūsų asmens duomenų valdytojas.
 • Duomenų tvarkytojai (arba paslaugų teikėjai)
  • Duomenų tvarkytojas (arba Paslaugų teikėjas) – tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris tvarko duomenis duomenų valdytojo vardu.
  • Siekdami efektyviau tvarkyti jūsų duomenis, galime naudotis įvairių Paslaugų teikėjų paslaugomis.
 • Duomenų subjektas (arba naudotojas)
  • Duomenų subjektas – tai bet kuris gyvas asmuo, kuris naudojasi mūsų Paslauga ir yra Asmens duomenų subjektas.

Informacijos rinkimas ir naudojimas

Siekdami teikti ir tobulinti jums teikiamas Paslaugas, įvairiais tikslais renkame įvairių tipų informaciją.

Renkamų duomenų tipai

Asmens duomenys

Naudodamiesi Paslauga galime paprašyti jūsų pateikti mums tam tikrą asmeninę informaciją, kuri gali būti naudojama susisiekti su jumis arba jus identifikuoti (toliau – Asmens duomenys). Asmenį identifikuojanti informacija gali apimti, bet neapsiriboti:

 • El. pašto adresas
 • Slapukai ir naudojimo duomenys

Jūsų Asmens duomenis galime naudoti susisiekti su jumis siunčiant naujienlaiškius, rinkodaros ar reklaminę medžiagą ir kitą jus dominančią informaciją. Galite atsisakyti gauti bet kokius ar visus šiuos mūsų pranešimus naudodamiesi prenumeratos atsisakymo nuoroda ar instrukcijomis, pateiktomis bet kuriame mūsų siunčiamame el. laiške, arba susisiekę su mumis.

Naudojimo duomenys

Mes taip pat galime rinkti informaciją apie tai, kaip pasiekiama ir naudojama Paslauga („Naudojimo duomenys”). Šiuose naudojimo duomenyse gali būti tokia informacija kaip jūsų kompiuterio interneto protokolo adresas (pvz., IP adresas), naršyklės tipas, naršyklės versija, mūsų Paslaugos puslapiai, kuriuose lankotės, apsilankymo laikas ir data, šiuose puslapiuose praleistas laikas, unikalūs įrenginio identifikatoriai ir kiti diagnostiniai duomenys.

Stebėjimo ir slapukų duomenys

Naudojame slapukus ir panašias sekimo technologijas, kad galėtume stebėti veiklą mūsų Paslaugoje, ir saugome tam tikrą informaciją.

Slapukai yra failai su nedideliu kiekiu duomenų, tarp kurių gali būti anoniminis unikalus identifikatorius. Slapukai siunčiami į jūsų naršyklę iš svetainės ir išsaugomi jūsų įrenginyje. Taip pat naudojamos kitos sekimo technologijos, pavyzdžiui, švyturėliai, žymos ir scenarijai, skirti informacijai rinkti ir sekti, taip pat mūsų Paslaugai tobulinti ir analizuoti.

Galite nurodyti naršyklei atsisakyti visų slapukų arba nurodyti, kada slapukas siunčiamas. Tačiau, jei nesutinkate su slapukais, gali būti, kad negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų Paslaugos dalimis.

Mūsų naudojamų slapukų pavyzdžiai:

Sesijos slapukai. Savo Paslaugai teikti naudojame sesijos slapukus. Pageidavimų slapukai. Naudojame nuostatų slapukus, kad įsimintume jūsų nuostatas ir įvairius nustatymus. Saugumo slapukai. Saugumo slapukus naudojame saugumo tikslais.

Duomenų naudojimas

„Unified-Suppliers” naudoja surinktus duomenis įvairiais tikslais:

 • Teikti ir prižiūrėti mūsų Paslaugą
 • pranešti jums apie mūsų Paslaugos pakeitimus.
 • Kad galėtumėte dalyvauti interaktyviose mūsų Paslaugos funkcijose, kai to pageidaujate.
 • Teikti klientų aptarnavimo paslaugas
 • rinkti analizę ar vertingą informaciją, kad galėtume tobulinti savo Paslaugą.
 • Stebėti, kaip naudojamasi mūsų Paslauga.
 • aptikti technines problemas, užkirsti joms kelią ir jas spręsti.
 • teikti jums naujienas, specialius pasiūlymus ir bendrą informaciją apie kitas mūsų siūlomas prekes, paslaugas ir renginius, panašius į tuos, kuriuos jau įsigijote arba apie kuriuos teiravotės, nebent pasirinkote negauti tokios informacijos.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR)

Jei esate iš Europos ekonominės erdvės (EEE), „Unified-Suppliers” teisinis pagrindas rinkti ir naudoti šioje privatumo politikoje aprašytą asmeninę informaciją priklauso nuo mūsų renkamų asmeninių duomenų ir konkretaus konteksto, kuriame juos renkame.

„Unified-Suppliers” gali tvarkyti jūsų Asmens duomenis, nes:

 • Mums reikia vykdyti su jumis sudarytą sutartį.
 • Suteikėte mums leidimą tai daryti.
 • Duomenis tvarkome vadovaudamiesi teisėtais interesais ir jūsų teisės nėra svarbesnės už juos.
 • Mokėjimų apdorojimo tikslais
 • Laikytis įstatymų

Duomenų saugojimas

„Unified-Suppliers” saugos jūsų Asmens duomenis tik tiek laiko, kiek būtina šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti. Jūsų Asmens duomenis saugosime ir naudosime tiek, kiek tai būtina mūsų teisiniams įsipareigojimams vykdyti (pavyzdžiui, jei privalome saugoti jūsų duomenis, kad laikytumėmės galiojančių įstatymų), ginčams spręsti ir mūsų teisiniams susitarimams bei taisyklėms įgyvendinti.

„Unified-Suppliers” taip pat išsaugos naudojimo duomenis vidaus analizės tikslais. Naudojimo duomenys paprastai saugomi trumpesnį laiką, išskyrus atvejus, kai šie duomenys naudojami mūsų Paslaugos saugumui stiprinti ar funkcionalumui gerinti arba kai esame teisiškai įpareigoti šiuos duomenis saugoti ilgiau.

Duomenų perdavimas

Jūsų informacija, įskaitant Asmens duomenis, gali būti perduodama ir saugoma kompiuteriuose, esančiuose už jūsų valstybės, provincijos, šalies ar kitos valstybinės jurisdikcijos ribų, kur duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo jūsų jurisdikcijos įstatymų.

Jei esate ne Europoje ir nusprendėte mums pateikti informaciją, atkreipkite dėmesį, kad duomenis, įskaitant Asmens duomenis, perduodame į Europą ir ten juos tvarkome.

Jūsų sutikimas su šia privatumo politika ir tokios informacijos pateikimas reiškia jūsų sutikimą su tokiu perdavimu.

„Unified-Suppliers” imsis visų pagrįstai būtinų veiksmų, kad užtikrintų, jog jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos, ir joks jūsų asmens duomenų perdavimas nebus vykdomas organizacijai ar šaliai, jei nebus įdiegtos tinkamos kontrolės priemonės, įskaitant jūsų duomenų ir kitos asmeninės informacijos saugumą.

Duomenų atskleidimas

Verslo sandoris

Jei „Unified-Suppliers” dalyvauja susijungime, įsigijime ar turto pardavime, jūsų Asmens duomenys gali būti perduoti. Prieš perduodant jūsų Asmens duomenis ir pradedant taikyti kitą privatumo politiką, apie tai informuosime.

Informacijos atskleidimas teisėsaugos institucijoms

Tam tikromis aplinkybėmis „Unified-Suppliers” gali tekti atskleisti jūsų Asmens duomenis, jei to reikalauja įstatymas arba valstybės institucijos (pvz., teismas ar vyriausybinė agentūra), atsakydamos į pagrįstus prašymus.

Teisiniai reikalavimai

„Unified-Suppliers” gali atskleisti jūsų Asmens duomenis sąžiningai tikėdama, kad toks veiksmas yra būtinas:

 • Norėdami įvykdyti teisinį įsipareigojimą.
 • Saugoti ir ginti „Unified-Suppliers” teises ar nuosavybę
 • užkirsti kelią galimiems su Paslauga susijusiems pažeidimams arba juos ištirti.
 • siekiant apsaugoti Paslaugos naudotojų ar visuomenės asmeninį saugumą.
 • Siekiant apsisaugoti nuo teisinės atsakomybės

Duomenų saugumas

Mums svarbus jūsų duomenų saugumas, tačiau nepamirškite, kad joks perdavimo internetu ar elektroninio saugojimo būdas nėra 100 % saugus. Nors stengiamės naudoti komerciškai priimtinas priemones, kad apsaugotume jūsų Asmens duomenis, negalime garantuoti visiško jų saugumo.

Mūsų politika dėl „Nesekti” signalų pagal Kalifornijos interneto apsaugos įstatymą (CalOPPA)

Nepalaikome „Do Not Track” (DNT). „Nesekti” – tai parinktis, kurią galite nustatyti savo žiniatinklio naršyklėje, kad praneštumėte svetainėms, jog nenorite, kad jus sektų.

Įjungti arba išjungti funkciją „Nesekti” galite apsilankę savo interneto naršyklės nuostatų arba nustatymų puslapyje.

Jūsų duomenų apsaugos teisės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR)

Jei esate Europos ekonominės erdvės (EEE) gyventojas, turite tam tikras duomenų apsaugos teises. „Unified-Suppliers” siekia imtis pagrįstų veiksmų, kad galėtumėte ištaisyti, pakeisti, ištrinti arba apriboti savo Asmens duomenų naudojimą.

Jei norite būti informuotas apie tai, kokius Asmens duomenis apie jus saugome, ir jei norite, kad jie būtų pašalinti iš mūsų sistemų, susisiekite su mumis.

Tam tikromis aplinkybėmis turite šias duomenų apsaugos teises:

 • Teisė susipažinti su mūsų turima informacija apie jus, ją atnaujinti arba ištrinti. Kai tik įmanoma, savo Asmens duomenis galite pasiekti, atnaujinti arba prašyti juos ištrinti tiesiogiai savo paskyros nustatymų skiltyje. Jei šių veiksmų negalite atlikti patys, susisiekite su mumis, kad padėtume.
 • Teisė į ištaisymą. Turite teisę reikalauti, kad jūsų informacija būtų ištaisyta, jei ji yra netiksli arba neišsami.
 • Teisė prieštarauti. Turite teisę nesutikti, kad tvarkytume jūsų Asmens duomenis.
 • Apribojimo teisė. Turite teisę prašyti, kad apribotume jūsų asmeninės informacijos tvarkymą.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą. Turite teisę gauti mūsų turimos informacijos apie jus kopiją struktūrizuotu, kompiuterio skaitomu ir įprastai naudojamu formatu.
 • Teisė atšaukti sutikimą. Taip pat turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, jei „Unified-Suppliers”, tvarkydama jūsų asmeninę informaciją, rėmėsi jūsų sutikimu.

Atkreipkite dėmesį, kad prieš atsakydami į tokius prašymus galime paprašyti patvirtinti savo tapatybę.

Turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai dėl mūsų renkamų ir naudojamų jūsų Asmens duomenų. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į Europos ekonominės erdvės (EEE) vietos duomenų apsaugos instituciją.

Paslaugų teikėjai

Galime samdyti trečiųjų šalių įmones ir asmenis, kurie padeda teikti mūsų Paslaugą (toliau – Paslaugų teikėjai), teikia Paslaugą mūsų vardu, teikia su Paslauga susijusias paslaugas arba padeda mums analizuoti, kaip naudojama mūsų Paslauga.

Šios trečiosios šalys turi prieigą prie jūsų Asmens duomenų tik tam, kad galėtų atlikti šias užduotis mūsų vardu, ir yra įpareigotos jų neatskleisti ir nenaudoti jokiais kitais tikslais.

Analizė

Galime pasitelkti trečiųjų šalių Paslaugų teikėjus, kad stebėtume ir analizuotume naudojimąsi mūsų Paslauga.

Mokėjimai

Paslaugoje galime teikti mokamus produktus ir (arba) paslaugas. Tokiu atveju mokėjimams apdoroti naudojame trečiųjų šalių paslaugas (pvz., mokėjimų tvarkytojus).

Mes nesaugome ir nerenkame jūsų mokėjimo kortelės duomenų. Ši informacija tiesiogiai perduodama mūsų trečiųjų šalių mokėjimų tvarkytojams, kurių asmeninės informacijos naudojimą reglamentuoja jų privatumo politika. Šie mokėjimų tvarkytojai laikosi PCI-DSS standartų, kuriuos administruoja PCI saugumo standartų taryba, kurią sudaro tokie prekių ženklai kaip „Visa”, „MasterCard”, „American Express” ir „Discover”. PCI-DSS reikalavimai padeda užtikrinti saugų mokėjimo informacijos tvarkymą.

Mokėjimų tvarkytojai, su kuriais dirbame, yra šie:

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų Paslaugoje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurių mes nevaldome. Jei spustelėsite trečiosios šalies nuorodą, būsite nukreipti į tos trečiosios šalies svetainę. Rekomenduojame peržiūrėti kiekvienos svetainės, kurioje lankotės, privatumo politiką.

Mes nekontroliuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką.

Vaikų privatumas

Mūsų Paslauga nėra skirta jaunesniems nei 18 metų asmenims (toliau – vaikai).

Mes sąmoningai nerenkame asmeninės informacijos iš jaunesnių nei 18 metų asmenų. Jei esate vienas iš tėvų arba globėjų ir žinote, kad jūsų vaikas pateikė mums Asmens duomenis, susisiekite su mumis. Jei sužinome, kad rinkome vaikų asmens duomenis, nepatikrinę tėvų sutikimo, imamės priemonių pašalinti šią informaciją iš savo serverių.

Šios privatumo politikos pakeitimai

Laikas nuo laiko galime atnaujinti savo privatumo politiką. Apie bet kokius pakeitimus jus informuosime paskelbdami naują privatumo politiką šiame puslapyje.

Prieš įsigaliojant pakeitimui, apie tai jus informuosime el. paštu ir (arba) matomame pranešime mūsų Paslaugoje ir atnaujinsime „įsigaliojimo datą” šios privatumo politikos viršuje.

Patariama periodiškai peržiūrėti šią privatumo politiką, kad sužinotumėte apie bet kokius jos pakeitimus. Šios privatumo politikos pakeitimai įsigalioja, kai jie paskelbiami šiame puslapyje.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų apie šią privatumo politiką, susisiekite su mumis el. paštu: support@unified-suppliers.com